Koncepti ynë

number-3

Parimi i ndërmarrjes

Jini të Besueshëm, Arrini Fitore-Fitore

number-1

Filozofia e biznesit

Ndani përgjegjësinë, Krijoni punë të madhe së bashku, Ndani të korrat

number-2

Filozofia e menaxhimit

Jini të shpejtë, të vëmendshëm, jini përgjegjës

number-4

Kultura e sigurisë

Paqja është pranë fjalës dhe veprës

shuzi

Kulturë cilësore

Përmirësimi është i pafund